Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Małżeństwo

INFORMACJE OGÓLNE

Sakrament Małżeństwa udzielany się naszym kościele najczęściej w sobotę ale także w święta - a więc w dniach i godzinach wskazanych przez narzeczonych.

KATECHEZY – PORADNIE – ŚLUB
- informacje dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa wdr.diecezja.pl

Przygotowanie do małżeństwa
W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Dokumenty:

 1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
 2. Świadectwo bierzmowania.
 3. Strona owdowiała przynosi - akt zgonu współmałżonka.
 4. Indeks katechizacji lub świadectwo ukończenia nauki religii.
 5. Dowody osobiste.
 6. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) - data wystawienia nie może przekraczać 6 miesięcy od daty ślubu.

Obowiązki narzeczonych: 

 1. Udział w konferencjach przedmałżeńskich (w Krakowie jest wiele miejsc gdzie odbywają się dni skupienia dla narzeczonych).
 2. Trzykrotne spotkania w poradni rodzinnej (działa również w naszej parafii).
 3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej
  pierwsza
  - w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński;
  druga
  - tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
 4. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej).
 5. Uzupełnienie wiadomości religijnych.
 6. Jeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi.
 7. Dwukrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:

1)

 • spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
 • wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego(-ej),
 • ustalenie daty ślubu,
 • umówienie się na drugie spotkanie,
 • jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek,
 • narzeczeni proszą Pana Organistę o oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa a Pana Kościelnego o usługiwanie podczas ślubu.

2)

 • narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,
 • egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm) i rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich,
 • omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa,

 

W dniu ślubu 15 minut przed godziną zawarcia sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się do zakrystii by:

złożyć brakujące podpisy,

przynieść obrączki i karteczkę od spowiedzi,

Bezpośrednio po uroczystości złożenie podpisów - na dokumencie konkordatowym - przez nowożeńców, świadków i kapłana.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Metropolitalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

*  *  *

REFLEKSJA

"Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 5-6)
Należy przypomnieć, że dopiero Sakrament Małżeństwa pozwala na wspólne zamieszkanie i korzystanie z praw małżeńskich.
"Narzeczeni są powołani do życia w czystości przez zachowanie wstrzemięźliwości. Poddani w ten sposób próbie, odkrywają wzajemny szacunek, będą uczyć się wierności i nadziei na otrzymanie siebie nawzajem od Boga. Przejawy czułości właściwe miłości małżeńskiej powinni zachować na czas małżeństwa. Powinni pomagać sobie wzajemnie we wzrastaniu w czystości" (KKK 2350).
"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KPK 1055,1).
Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:

"Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 6).

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i "są najcenniejszym darem małżeństwa", a "rodzicom przynoszą najwięcej dobra" (KDK 50). Kościół zachęca, by małżonkowie w przyjmowaniu życia byli hojni.

"Mniejszym złem - mówi Jan Paweł II - jest odmówić swoim dzieciom pewnych wygód i korzyści materialnych, niż pozbawić je obecności braci i sióstr, którzy by mogli pomóc im w rozwoju swojego człowieczeństwa" (Nauczanie Papieskie 1979, tom II. str. 350).
"Małżonkowie, powołani do dawania życia, uczestniczą w stwórczej mocy i ojcostwie Boga" (KKK 2367).
"Jest natomiast wewnętrznie złe wszelkie działanie, które - czy to w przewidywaniu aktu małżeńskiego, podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków - miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego" (KKK 2370).
 

Celem małżeństwa jest: doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej, zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Poniżej zamieszczamy linki do istotnych informacji z życia parafii. Jeśli ich nie widzisz kliknij [ TU ]

Ostatnie zdjęcia

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024

Boże Ciało 2024

Boże Ciało 2024
30 maja 2024

Koncert pieśni maryjnych 2024

Koncert pieśni maryjnych 2024
26 maja 2024

Bierzmowanie 2024

Bierzmowanie 2024
23 maja 2024


Będzie...


Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa